PL
|
DE
Obiekty użyteczności publicznej

1.    Centrum Dydaktyczno-Opiekuńcze Fundacji L’Arche przy ul. Jutrosińskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=2.712,58 m2, kubatura V=11.891,57 m3, Fundacja L’Arche, wspólnota we Wrocławiu

2.    Budynek biurowy InsERT S.A. przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=3.047,67 m2, kubatura V=13.004,08 m3., InsERT S.A., Wrocław

3.    Hotel Maria Magdalena II (obecnie Qubus), Wrocław, ul. św. Marii Magdaleny 3, powierzchnia użytkowa Pu=3000m2, kubatura V= 9652m3,inwestor: APS Consulting R. Nawrat, Wrocław, ,autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst., F. Kuźniar Karst Projekt sp. z o.o.

4.    Rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu przy ul. Smoczej we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej i mieszkania chronione; powierzchnia użytkowa Pu= 798,91 m2, kubatura V=3.315,50 m3 Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólnota", Wrocław

5.    Przebudowa budynku NZOZ przy ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie; powierzchnia użytkowa Pu=1.184,90 m2, kubatura V=5.671,6 m3, Gmina Siechnice

6.    Remont i przebudowa budynku NZOZ przy ul. Kolejowej w Siechnicach; powierzchnia użytkowa Pu=354,9 m2, kubatura V=1.980,0 m3, Gmina Siechnice

7.    Rozbudowa przedszkola przy ul. Jarzębinowej w Siechnicach; powierzchnia użytkowa Pu=1.500,1 m2, kubatura V=6.689,0 m3, Gmina Siechnice

8.    Świetlica wiejska przy ul. Kolejowej w Radwanicach; powierzchnia użytkowa Pu=4.904,4 m2, kubatura V=2.121,1 m3.

9.    Przebudowa budynku byłego X Liceum Ogólnokształcącego położonego w Zespole Klasztornym przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. Brata Alberta; powierzchnia użytkowa Pu=702,5 m2, kubatura V=4.575,79 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

10.    Przebudowa budynku Domu Katechetycznego przy Klasztorze Franciszkanów przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=546,67 m2, kubatura V=3.586,52 m3. obiekt pod ochroną konserwatorską

11.    Remont i przebudowa szkoły podstawowej nr 5 przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu; powierzchnia użytkowa Pu=2.384,48 m2, kubatura V=11.710,0 m3,  Gmina Bolesławiec

12.    zespół oświatowy (gimnazjum, szkoła podstawowa i obiekty sportowe) w Wykrotach gm. Nowogrodziec; powierzchnia użytkowa Pu=4.904,4 m2, kubatura V=33.799,0 m3. ,autorzy M. Rozenkowski., R. Stempniak , Budopol S.A.

13.    Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Szklarska Poręba, Przebudowa i termomodernizacja budynku Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie; powierzchnia zabudowy Pz=5.138,0 m2, kubatura V=44.355,0 m3

14.    Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego na budynek biurowy przy Wyścigowej we Wrocławiu; powierzchnia zabudowy Pz=185,2 m2, kubatura V=551,5 m3. KLSELEKTRO Sp. z o.o., Wrocław

15.    Salony sprzedaży i stacja obsługi samochodów VW i AUDI, Wrocław, ul. Reymonta 10, inwestor: WIGRA Sp. z o. o., Wrocław, ul. Reymonta 10, projekt koncepcyjny, autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst., F. Kuźniar Karst Projekt

16.    Przebudowa dyspozytorni w Zakładzie Produkcji Wody nr 1 Mokry Dwór; powierzchnia użytkowa P=300,0 m2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Wrocław

17.    tymczasowe Stadionowe Centrum Medialne EURO 2012 przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk w Gdańsku; powierzchnia zabudowy Pz=1784,0 m2, kubatura V=10.500 m3.

18.    Siedziba Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Jana Władysława  Dawida we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=932,5 m2, kubatura V=4733 m3, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

19.    Remont elewacji budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej  we Wrocławiu; kubatura V=23 180,0 m3, Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

20.    Siedziba Nadleśnictwa Przemków przy ul. Ceglanej w Przemkowie; powierzchnia użytkowa Pu=640,0 m2, kubatura V=2500 m3, Nadleśnictwo Przemków.

21.    Budynek opiekuńczo - rehabilitacyjny przy ul. gen. Leopolda Okulickiego2 we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=707,0 m2, kubatura V=4645,0 m3, Fundacja PRZYJAZNY DOM im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu.

22.    Budynek biurowy InsERT S.A. przy ul. Jerzmanowskiej 2a we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=2.560,0 m2, kubatura V=11.000,0 m3., InsERT S.A., Wrocław

23.    Budynek hospicyjny - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sołtysowickiej 58  we Wrocławiu, Pu=1584 m2, kubatura V=7525,0 m3, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci we Wrocławiu