PL
|
DE
Wybrane realizacje
Centrum logistyczne PANOPA, Swarzędz k. Poznania, inwestor: PANOPA Logistik, powierzchnia użytkowa Pu= 14 491 m2, kubatura V= 140 703 m3 , autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst., Karst Projekt, Trasko-Inwest
Hotel Maria Magdalena II (obecnie Qubus), Wrocław, ul. św. Marii Magdaleny 3, powierzchnia użytkowa Pu=3000 m2, kubatura V= 9652 m3,inwestor: APS Consulting R. Nawrat, Wrocław, ,autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst., F. Kuźniar Karst Projekt sp. z o.o.

Rozbudowa zakładu AUTOLIV POLAND Sp. z o.o. przy ul. Polnej w Oławie – etap I rozbudowy - hala nr II z częścią socjalno-biurową Pu=4138 m2, kubatura V=55 445 m3, autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst -Karst Projekt Sp. z o.o.
etap II -I hala magazynowa i budynek socjalny;
etap III - budynek laboratoryjno-biurowy, prototypownia, powierzchnia użytkowa Pu=3000 m2, kubatura V=9.631,8 m3

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Włodarzewskiej 78a w Warszawie; powierzchnia użytkowa Pu=1348,0 m2, kubatura V=5912 m3, PROFI sp. z o.o, autorzy M. Rozenkowski, R. Stempniak , Budopol S.A.
Przebudowa budynku byłego X Liceum Ogólnokształcącego położonego w Zespole Klasztornym przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. Brata Alberta; powierzchnia użytkowa Pu=702,5 m2, kubatura V=4.575,79 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych
Rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu przy ul. Smoczej we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej i mieszkania chronione; powierzchnia użytkowa Pu= 798,91 m2, kubatura V=3.315,50 m3 Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólnota", Wrocław
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Szklarska Poręba, Przebudowa i termomodernizacja budynku Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie; powierzchnia zabudowy Pz=5.138,0 m2, kubatura V=44.355,0 m3
Budynek biurowy InsERT S.A. przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=3.047,67 m2, kubatura V=13.004,08 m3
Przebudowa budynku NZOZ przy ul. Żeromskiego w Świętej Katarzynie; powierzchnia użytkowa Pu=1.184,90 m2, kubatura V=5.671,6 m3, Gmina Siechnice
Rozbudowa przedszkola przy ul. Jarzębinowej w Siechnicach; powierzchnia użytkowa Pu=1.500,1 m2, kubatura V=6.689,0 m3, Gmina Siechnice
INWESTROL IZ Sp. z o.o., Żórawina Hala warsztatowo-garażowa przy al. Niepodległości w Żórawinie; powierzchnia użytkowa Pu=5.607,29 m2, kubatura V=4.785,1 m3
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie; powierzchnia użytkowa Pu=3156,5 m2, kubatura V=14951 m3, Gmina Siechnice
Hala magazynowa z częścią biurową przy ul. Kolejowej w Bielanach Wrocławskich; powierzchnia użytkowa Pu= 3.350,0 m2, kubatura V=37.290,0 m3. Henry Kruse Nieruchomości Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie
Centrum Dydaktyczno-Opiekuńcze Fundacji L’Arche przy ul. Jutrosińskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=2.712,58 m2, kubatura V=11.891,57 m3, Fundacja L’Arche, wspólnota we Wrocławiu
Siedziba Instytutu Rozwoju Terytorialnego przy ul. Jana Władysława Dawida we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=932,5 m2, kubatura V=4733 m3, Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu
Remont elewacji budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu; kubatura V=23 180,0 m3, Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Siedziba Nadleśnictwa Przemków przy ul. Ceglanej w Przemkowie; powierzchnia użytkowa Pu=640,0 m2, kubatura V=2500 m3, Nadleśnictwo Przemków
Remont wnętrza kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu; kubatura V=11.891,57 m3, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu
Przebudowa i remont budynku Zakładu Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Kożuchowska we Wrocławiu, Powierzchnia użytkowa Pu=820,0 m2, kubatura V=2360 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską
Zagospodarowanie terenu w strefie przyległej do ulic, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice ul. Pawłowicka 87/89, 101 Wrocław, teren pod ochroną konserwatorską
Przebudowa i remont budynku byłego wydawnictwa, będącego częścią Zespołu Klasztornego Ojców Franciszkanów, al. Jana Kasprowicza 28a, Wrocław, Powierzchnia użytkowa Pu=600,0 m2, Kubatura V=2800,0 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską
Budowa budynku biurowego spółki Insert S.A. przy ul. Jerzmanowskiej 2a we Wrocławiu, powierzchnia użytkowa 2560 m2, kubatura 11 000,0 m3