PL
|
DE
Nadzory nad realizacją inwestycji, projektmanagement

1. Rozbudowa zakładu AUTOLIV POLAND Sp. z o.o. przy ul. Polnej w Oławie
- etap I hala magazynowa i budynek socjalny;
- etap II budynek laboratoryjno- biurowy, prototypownia
powierzchnia użytkowa Pu=3000 m2, kubatura V=9.631,8 m3


2. Budynek biurowy InsERT S.A. przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=3.047,67 m2, kubatura V=13.004,08 m3, InsERT S.A., Wrocław


3. Hala magazynowa z częścią biurową przy ul. Kolejowej w Bielanach Wrocławskich; powierzchnia użytkowa Pu= 3.350,0 m2, kubatura V=37.290,0 m3, Henry Kruse Nieruchomości Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie


4. Centrum Dydaktyczno-Opiekuńcze Fundacji L’Arche przy ul. Jutrosińskiej we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=2.712,58 m2, kubatura V=11.891,57 m3, Fundacja L’Arche, wspólnota we Wrocławiu


5. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłym przedszkolu przy ul. Smoczej we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej i mieszkania chronione; powierzchnia użytkowa Pu= 798,91 m2, kubatura V=3.315,50 m3 Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólnota", Wrocław


6. Przebudowa budynku byłego X Liceum Ogólnokształcącego położonego w Zespole Klasztornym przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu na Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki” Fundacji im. Brata Alberta; powierzchnia użytkowa Pu=702,5 m2, kubatura V=4.575,79 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych


7. Przebudowa budynku Domu Katechetycznego przy Klasztorze Franciszkanów przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=546,67 m2, kubatura V=3.586,52 m3. obiekt pod ochroną konserwatorską


8. Zagospodarowanie terenu przed Klasztorem Franciszkanów we Wrocławiu; powierzchnia terenu objętego opracowaniem Pt=5.736,0 m2. Teren pod ochroną konserwatorską


8. Remont wnętrza kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu; kubatura V=11.891,57 m3, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu, obiekt pod ochroną konserwatorską


9. Siedziba Nadleśnictwa Przemków przy ul. Ceglanej w Przemkowie; powierzchnia użytkowa Pu=640,0 m2, kubatura V=2500 m3, Nadleśnictwo Przemków


10. Zagospodarowanie terenu na zapleczu Klasztoru Franciszkanów wraz z pochylnią dojazdową do Kuchni Charytatywnej we Wrocławiu, powierzchnia objęta projektem ok. 2000 m2, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, obiekt pod ochroną konserwatorską

11.    Budynek biurowy InsERT S.A. przy ul. Jerzmanowskiej 2a we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=2.560,0 m2, kubatura V=11.000,0 m3., InsERT S.A., Wrocław

12.    Budowa kompleksu silosów zbozowych w kubaturze ok. 8000m3, Rolnicze Zakłady Produkcyjno-Doświadczalne Inwestrol IZ Sp. z o.o., Żórawina.