PL
|
DE
Strona główna

Oferujemy usługi w zakresie projektowania, doradztwa oraz usługi związane z nadzorem nad realizacją inwestycji - kontrolą kosztów, czasu i jakości realizacji dla obiektów budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej (biura, hotele, stacje benzynowe, stacje obsługi samochodów, parkingi, restauracje), mieszkaniowego. Chcemy, by oferta naszego biura odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom Inwestorów. Proponujemy kompleksową obsługę inwestycji (od doradztwa do pozwolenia na użytkowanie) lub też skorzystanie z części oferty. Pomimo zróżnicowania zleceń pod względem tematycznym staramy się zawsze spełnić oczekiwania inwestora.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:


usługi doradztwa przed rozpoczęciem inwestycji - analizy  i doradztwo przy wyborze lokalizacji inwestycji; programy funkcjonalno-użytkowe; analizy urbanistyczne, architektoniczne, konserwatorskie; uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień poprzedzających projekt inwestycyjny; koncepcje programowo- przestrzenne; ogólne planowanie projektu; ustalenie standardów i zasad.


kompleksowe usługi projektowe, procedury administracyjne - wykonanie kompleksowych, wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań – inwentaryzacji, ekspertyz, ocen, wytycznych. W naszej gestii jest uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń  i decyzji administracyjnych dla  planowanych inwestycji. Projektujemy obiekty o różnej skali i tematyce. Mamy doświadczenie w projektowaniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, usługowej, przemysłowej (magazyny, hale produkcyjno –magazynowe, myjnie, stacje obsługi pojazdów), użyteczności publicznej ( m.in. budynki biurowe, hotele, przedszkola, szkoły, służba zdrowia) oraz rolniczej. Wykonujemy projekty przebudowy i rozbudowy budynków istniejących, projekty rozbiórek, adaptacje i weryfikacje projektów. Przygotowujemy opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej: wykonanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla istniejących obiektów budowlanych.


realizacja inwestycji i wybór wykonawców - usługi związane z obsługą inwestycji oraz stałą  kontrolą kosztów, czasu i jakości realizacji. Sporządzamy kosztorysy i harmonogramy realizacji inwestycji, wykonujemy usługi  związane z wyłonieniem wykonawcy (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, ofertowego). Zapewniamy nadzorowanie realizacji inwestycji budowlanych – manager projektu, inspektor nadzoru inwestorskiego.


procedury odbiorowe obiektów, procedury naprawcze


Oferujemy pakiet usług związanych z odbiorami technicznymi i certyfikacją budynków. Proponujemy przygotowanie formalne i przeprowadzenie czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie  obiektu, uzyskiwanie decyzji o samodzielności lokali.