PL
|
DE
Inne

1. Remont obiektów szklarniowych na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej Roślin Warzywnych i Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głównej w Psarach; powierzchnia użytkowa Pu=610,0 m2, kubatura V=2.500,0 m3, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


2. Remont dachu zbiornika wody czystej  w Zakładzie Produkcji Wody nr 1 Mokry Dwór; powierzchnia dachu P=10.450,9 m2


3. Projekt prac rozbiórkowo-konserwatorskich obejmujących jednokondygnacyjny pawilon biurowy oraz zabytkowy budynek ogrodników i szklarnię przy ul. Na Grobli we Wrocławiu; powierzchnia zabudowy Pz=881,8 m2, kubatura V=2.793,1 m3, teren pod ochroną konserwatorską


4. Zagospodarowanie terenu przed Klasztorem Franciszkanów we Wrocławiu; powierzchnia terenu objętego opracowaniem Pt=5.736,0 m2, teren pod ochroną konserwatorską


5.Termomodernizacja bloku mieszkalnego przy ul. Konarskiego w Zgorzelcu; powierzchnia zabudowy Pz=409,20 m2, kubatura V=13.228,25 m3


6. Termomodernizacja bloku mieszkalnego przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu
7. Elewacja Domu Studenckiego „RAJ” przy ul. Pautscha we Wrocławiu; powierzchnia użytkowa Pu=1.115,0 m2, kubatura V = ok. 30.000,0 m3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu obiekt w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej


8. Kładka dla pieszych przez rzekę Zieloną w Groblicach


9. Remont wieżyczki na budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul. Podwale w Górze, obiekt zabytkowy


10. Remont wnętrza kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu; kubatura V=11.891,57 m3, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu, obiekt pod ochroną konserwatorską


11. Instrukcja użytkowania jazu Wrocław-I na zlecenie Zakladani Staveb dla RZGW


12. Instrukcja użytkowania Kanału Miejskiego na zlecenie Sinohydro Corporation dla RZGW


13. Zagospodarowania terenu związane z umieszczeniem pamiątkowego obelisku poświęconego osobie dr Heinricha von Korna na terenie Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach


14. Posadowienie zbiorników o pojemności 150 m3, na roztwór saletrzano-mocznikowy RSM dla Rolniczych Zakładów Produkcyjno-Doświadczalnych Inwestrol IZ Sp. z o.o. w Żórawinie


15. Przebudowa wnętrza i elewacji w budynku handlowo-usługowym spółki GRAPOL Sp. z o.o. w Psarach, gmina Wisznia Mała


16. Zagospodarowanie terenu na zapleczu Klasztoru Franciszkanów wraz z pochylnią dojazdową do Kuchni Charytatywnej we Wrocławiu, powierzchnia objęta projektem ok. 2000 m2, Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, obiekt pod ochroną konserwatorską


17. Zagospodarowanie terenu związane z reorganizacją komunikacji wewnętrznej na terenie szpitala ORTHOS w Karwianach-Komorowicach, gm. Żórawina, powierzchnia objęta projektem ok. 2600 m2, KOM-MED Sp. z o.o.


18. Przebudowa kondygnacji przyziemia w Domu Studenckim Centaur, ul. Grunwaldzka we Wrocławiu, powierzchni użytkowa 3.500,0 m2, kubatura 15648,0 m3, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


19. Remont, przebudowa i termomodernizacji obiektu dydaktyczno-naukowego Zakładu Anatomii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Kożuchowska we Wrocławiu, powierzchnia użytkowa 820,0 m2, kubatura 2360 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską


20.    Zagospodarowanie terenu w strefie przyległej do ulic, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice ul. Pawłowicka  87/89, 101 Wrocław, teren pod ochroną konserwatorską


21.    Remont kapitalny wiaty na maszyny rolnicze w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SWOJEC Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Wschodnia 68 we Wrocławiu


22.    Przebudowa i remont budynku byłego wydawnictwa, będącego częścią Zespołu Klasztornego Ojców Franciszkanów, al. Jana Kasprowicza 28a, Wrocław, Powierzchnia użytkowa Pu=600,0 m2, Kubatura V=2800,0 m3, obiekt pod ochroną konserwatorską


23.    Przebudowa Domu Katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Trzebnickiej 12 w Krynicznie, powierzchnia wewnętrzna 352,0 m2, kubatura 1412 m3


24.    Przebudowa zaplecza socjalnego w Zajezdni Tramwajowej Wrocław-Dąbie przy ul. Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, obiekt pod ochroną konserwatorską


25.    Budowa placu składowego, posadowienie wagi samochodowej oraz miejscowa rozbudowa wewnętrznych dróg zakładowych i infrastruktury uzbrojenia terenu w zakładzie produkcji katalizatorów spółki BASF POLSKA Sp. z o.o. w Świętych, zlokalizowanym na działkach nr 118/6, 465/5 i 466/7, obr. Święte, gmina Środa Śląska