PL
|
DE
Budynki mieszkalne

1. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie; powierzchnia użytkowa Pu=3156,5 m2, kubatura V=14951 m3, Gmina Siechnice


2. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Włodarzewskiej 78a w Warszawie; powierzchnia użytkowa Pu=1348,0 m2, kubatura V=5912 m3, PROFI sp. z o.o, autorzy M. Rozenkowski, R. Stempniak, Budopol S.A.


3. Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego, Rynek 1-5, Nowogrodziec; powierzchnia użytkowa Pu=3900 m2, kubatura V=10.828,0 m3


4. Projekt osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w  Psarach


5. Zespół  wielorodzinnych budynków mieszkalnych, użytkowa Pu=2.000 m2, kubatura V=6000 m3, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa, projekt koncepcyjny autorzy M. Rozenkowski., R. Stempniak , Budopol S.A Budynek mieszkalno- usługowy, ul. Jaracza 71-77, autorzy M. Baczewska., A. Golicz-Rozenkowska, Karst Projekt sp. z o. o., Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa- koncepcja


6. Budynek mieszkalno- usługowy, Wrocław, ul. Zielonogórska 12, inwestor: ITALIANA COSTRUZIONI, Wrocław ul. Odrzańska 23/29, autorzy A. Golicz-Rozenkowska, M. Karst, F. Kuźniar Karst Projekt sp. z o.o.


7. Projekt adaptacji zabytkowego zespołu stajni i ujeżdżalni w Oławie na cele mieszkaniowe, inwestor: gmina Oława, projekt koncepcyjny, autorzy M. Baczewska., A. Golicz-Rozenkowska, Karst Projekt sp. z o.o.